Echo

Minerva Groningen April 2018

In der Maur heeft zijn oorsprong in Zwitserland. (In de) Morenen als een opeenhoping van bergpuin, een rug in het landschap. Echo is een bekende bergnimf, die leeft in grotten en bergkloven. Nimfen zijn volgens de Griekse mythologie godinnen van de natuur. Mooie lieflijke vrouwen die in afzondering leven van mensen, dansend, zingend, vrolijk en zorgeloos, teruggetrokken in eenzaamheid. Over het algemeen vriendelijk naar mensen, maar scheppen geen behagen in hun nabijheid.

In de performance ‘Echo’ zijn thema’s als eenzaamheid, dominantie, afhankelijkheid, agressie en intimiteit geregisseerd tot subtiele bewegingen en gedrag uitgevoerd door performers en zangers.

Echo kan niet ophouden met praten. Ze probeert hiermee godin Hera af te leiden, zodat deze niet op haar man Zeus kan letten die verschillende affaires heeft. Echo is vervloekt door Hera en kan alleen nog haar laatste woorden herhalen. Hierdoor kan Echo niet langer communiceren.

Echolalie is een denkstoornis waarbij te snel denken en spreken zich uit in moeilijk te volgen associaties, in problemen met het uitdrukken van gedachten in taal of het dwangmatig herhalen van woorden of zinnen van een gesprekspartner.

Glossolalie (Grieks voor taal of tong) is een ongebruikelijk spraakgedrag, klankentaal of tongentaal. Woorden zijn voor buitenstaanders onbegrijpelijk en hebben geen overeenkomst met een bestaande taal. Er is alleen een fonetische structuur die taalgebonden lijkt te zijn. Een glossolalist beschouwt zijn taal als een communicatieve uiting. Rond 1900 werd voor het eerst onderzoek naar glossolalie gedaan. Daarin wordt verwezen naar priesteres Pythia, die onsamenhangende antwoorden gaf op vragen van bezoekers van de tempel van Delphi. Verdere verwijzingen leiden naar de Inuit, Saami, Sjamaanse- en Voodoo culturen en het Christendom.

Tijdens de performance is een echo letterlijk hoorbaar in monologen en dialogen. Herhalingen in verschillende moedertalen wachten niet altijd op elkaar. De tekst als basis voor de monologen en de vragen in de boeken, zijn geschreven door de kunstenaar. Antwoorden van het publiek worden als dialogen uitgesproken.

Reactie van een deelnemer

Ik ben dankbaar dat ik mee mocht doen en een stukje kon meegaan in jouw reis. Het bracht mij weer in contact met mijn behoeften. Ik heb ervan genoten en zou hier echt meer van willen! Dus dank hiervoor.

Over hoe je de performers welkom hebt geheten en beloond. De waardering was voelbaar! Bedankt ook voor je eerlijkheid. Je deelde veel inhoudelijk en ook goede- en werkpunten tijdens het process. Deze openheid was heel puur en dat maakte denk ik zelfs dat wij ons ook meer open konden stellen. Mooi dat je zo openstond voor onze inbreng. Jouw kwetsbaarheid vertaalde zich in deze performance, heel puur.