Indertijd

Handeling #1 Vanuit het Noorden

Handeling #2 Geestdrift

Uitgevoerd tijdens de afstudeertentoonstelling ‘Tales of the Unseen’ september 2020 Minerva Groningen.